2018_Bahar Dönemi Kabul Edilen Adaylar

Ekonomi  ve Finans Yüksek Lisans Programlarına Başvuran Adaylar Tezli Programa Kabul   Edilen Adaylar
Adı   Soyadı
Ali Rıza   Ulukavak
Seçil Ömeroğlu
Oumar Sheriff   Adamou Collins
 
Ekonomi ve Finans Yüksek   Lisans Programlarına Başvuran Adaylar Tezsiz Programa Kabul Edilen Adaylar
Adı   Soyadı
Burak   Sadıkoğlu
Ahmet Zeki   Hocaoğlu
Işıl Ömeroğlu   Sayıt