Hakkımızda

Program Yapısı

TED Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yürütülen Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programı, öğrencilere tezli veya tezsiz müfredat seçeneği önermektedir.

Tezli programı seçen öğrencilerin 4 zorunlu, 4 seçmeli dersi tamamlamaları ve tez yazmaları gerekmektedir. Tezsiz programda ise 4 zorunlu dersin yanı sıra 6 seçmeli dersin tamamlanması ve mezuniyet projesi hazırlanması gerekmektedir.

Tez: Yüksek lisans tezi program boyunca öğrenilen becerilerin geliştirilmesini ve bu becerilerin uygulamaya dönüşmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda, tez süreci uygulamalı araştırma konusundaki bilginizi ve bulgularınızı nasıl sunduğunuz ile ilgili becerilerinizi ortaya koyar.

Mezuniyet Projesi: Mezuniyet projesi bir kurum veya ülkeye ilişkin belirli bir sorunu, program boyunca kazandığınız beceriler ile ele aldığınız bir çalışmadır. Projeniz kapsamında ilgilendiğiniz sorun hakkında belirgin çözüm ve yaklaşımlar üretmeniz beklenir.

MSEF programı TEDÜ’nün etkin öğrenim yöntemleri konusundaki yaklaşımını benimseyen bir anlayışla sürdürülmektedir. Öğrencilerin olay incelemeleri üzerinde ve projelerde çalışmaları teşvik edilir, sınıf içi tartışmalara katılmaları beklenir. Veri analizi ve veri analizinin karar süreçlerine etkisi programın önemli parçaları arasında yer almaktadır. Kendi uzmanlık alanlarında öne çıkan konuşmacılar akademik ve profesyonel deneyimlerinden faydalanılmak amacıyla derslere davet edilir.

Kimler TEDÜ Ekonomi ve Finans Yüksek Lisans Programına katılmalıdır?

  1. Banka çalışanları ekonomi ve finans konularındaki teknik bilginizi tazelemek ve geliştirme imkanı bulabilirler.
  2. Mühendislik mezunu olan ve ekonomi-finans alanına ilgi duyan kişiler bu konulardaki bilgi düzeylerini artırabilirler.
  3. Kamu kurumlarında çalışanlar, daha önce ekonomi ve finans alanlarında eğitim görmüş olsalar dahi MSEF’e katılarak kariyerlerini geliştirebilir, bilgilerini tazeleyebilirler
  4. Profesyonel olarak kendilerini geliştirmek isteyenler ekonomi-finans alanındaki en güncel akademik literatürü takip edebilirler.
  5. Mühendislik geçmişi olan tekno-girişimciler, şirketlerinde yapısal değişimlerin gerçekleşmesini sağlayacak ekonomik-finansal kararları nasıl verebileceklerini öğrenebilirler.
  6. Sosyoloji, psikoloji, tarih gibi fen ve edebiyat alanlarında lisans derecesine sahip olanlar disiplinler arası çalışmalara yönelmek isteyebilirler.
  7. Ekonomi-finans alanında akademik kariyer geliştirmek isteyenler kuramsal bilgilerini güçlendirebilirler.
  8. Sivil toplum veya uluslar arası kuruluşlarda çalışanlar ekonomik araştırmalar ve etki analizi konularında uzmanlaşabilirler.