Mezuniyet Koşulları

Programda TEZLİ ve TEZSİZ olmak üzere iki eğitim kanalı bulunmaktadır. Buna göre olası ders ve program tamamlama düzeni, dönemlere göre aşağıdadır:  

TEZLİ Program:

Öğretim programı şu şekilde olacaktır:

• EF 592/EF 593 Yüksek Lisans Tezi (M.Sc. Thesis) (kredisiz, zorunlu) 

• 1 adet Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği dersi (YÖK kurallarınca alınması zorunlu )

• 1 adet teze hazırlık semineri (kredisiz, YÖK kurallarınca alınması zorunlu ) 

• 4 adet seçmeli ders ( Bu dersler teze hazırlık semineri ve tez haricinde)

• En az toplam kredi sayısı: 24

• En az kredili ders sayısı: 8

• En  az AKTS :120

• Tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrencinin, tez dersine kayıt yaptırması ve tezini jüri değerlendirmesinde sözlü ve yazılı olarak başarıyla savunması gerekmektedir

• Tezli Yüksek Lisans programını tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Kredili derslerini ve seminer, yayın etiği derslerini başarı ile tamamlamış, ancak tez çalışmasını 4 yarıyılda tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyenler için 2 yarıyıl ek süre verilir.

• Bilimsel Hazırlık programı kapsamında dersler danışman onayı ile alınabilir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan derslere devam ve başarılı olmak gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programının bir takvim yılı içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Bu süre normal eğitim süresinden sayılmaz.

TEZSİZ Program: 

Öğretim programı şu şekilde olacaktır:

• 1 adet Araştırma Yöntemleri ve Akademik Yayın Etiği dersi (YÖK kurallarınca alınması zorunlu)

• 1 adet  bitirme projesi (kredisiz, zorunlu)

• 6 adet seçmeli ders

• En az toplam kredi sayısı: 30

• En az kredili ders sayısı: 10

• En  az AKTS :90

• Bitirme projesi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, bitirme projesinin alındığı yarıyılda bitirme projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda proje çalışmasını yazılı olarak vermek zorundadır. Tezsiz Yüksek Lisans programının süresi 3 yarıyıldır.